Polityka prywatności

Wersja z dnia 15 czerwca 2022 r.

I. Wstęp


Naszym celem jest zapewnienie ochrony Twojej prywatności w Serwisie Internetowym, bo jest ona dla nas ważna. Dlatego prosimy o staranne zapoznanie się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób zamieszamy realizować ochronę Twoich danych w naszym Serwis Internetowy i w jaki sposób dane zamierzamy wykorzystywać. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlatego podejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia ochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznego zapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osoby trzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danych osobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnienia poufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe są chronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formie zaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarką internetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojej przeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyś widział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celu zapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środki bezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i w miarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardów technologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którym zlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymi instrukcjami.

Pojęcia pisane wielką literą oraz skróty mają znaczenie, jakie nadaje im Regulamin sklepu (https://impel24.pl/regulamin) działającego w domenie impel24.pl

II. Dane administratorów, inspektora ochrony danych oraz punktu kontaktowego

W przypadku, gdy korzystasz z usług oferowanych przez Usługodawcę, czyli przez nas, np. składasz zamówienie na usługi za pomocą Formularza Kup Teraz, administratorem Twoich danych w rozumieniu RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), jest Usługodawca, czyli:

Impel System Sp. z o.o.
50-304 Wrocław, ul. Antoniego Słonimskiego 1
KRS 0000127540

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych w takich sytuacjach kontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych – Panem Łukaszem Onysykiem dostępnym pod adresem: iod.iap@impel.pl

W przypadku, w którym zamówisz za naszym pośrednictwem (wyrażasz zgodę) na przesyłanie Ci informacji handlowej, zamówisz połączenia telemarketingowe z ofertą towarów i usług, a także profilowanie w oparciu o pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu współadministratorami Twoich danych obok Impel System sp. z o.o będą także inne następujące spółki z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Impel SA – lista Spółek: https://impel24.pl/spolki-z-grupy-impel/

W takim wypadku punktem kontaktowym będzie dla Ciebie e-mail: rodo@impel.pl

III. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla zapewnienia funkcjonowania Serwisu Internetowego, prezentowanych przez nas treści oraz Usług, na przykład, kiedy składasz Formularz zapytania (link: https://impel24.pl/kontakt/ lub wypełniasz Formularz zamawiającego po kliknięciu w przycisk Kup Teraz lub Złóż zamówienie pod dowolnym konfiguratorem usługi.
Dodatkowo prosimy Cię, o wyrażenie zgody na wykorzystanie Twoich danych dla realizacji naszych oraz innych podmiotów z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Impel SA celów marketingowych polegających na przesyłaniu na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej informacji handlowych zawierających oferty produktów oraz usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, a także na profilowaniu Ciebie w oparciu o Twoją aktywność w Serwisie Internetowym oraz stronach internetowych innych spółek z grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest Impel SA.
Musisz też pamiętać, że podając swoje dane w Formularzu zamówienia lub wypełniając Formularz Kup Teraz trafiasz do naszego systemu zarządzania klientami oraz Twoje dane będą przechowywane w celach dowodowych dla wykazania przed organami podatkowymi, że wchodziliśmy z Tobą w relacje gospodarcze i z tego tytułu wystawiliśmy Ci fakturę.

IV. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach:

1. Zawarcie i wykonanie umów na realizację usług świadczonych drogą elektroniczną, określonych w Regulaminie (link: https://impel24.pl/regulamin/), tj.
a. zamówienie Usług za pośrednictwem Formularza Kup Teraz
b. zamówienie Usług za pośrednictwem Formularza zamówienia
c. uzyskanie informacji za pośrednictwem Formularza zapytania (link: https://impel24.pl/kontakt/)
d. skorzystanie z serwisu płatności (link: https://impel24.pl/metody-platnosci/), obecnie jest to serwis prowadzony przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu
e. skorzystanie z LiveChar SmartsUPP, czyli pomocy w korzystaniu z Serwisu Internetowego
f. umożliwienie zamówienia informacji handlowej jako informacji o produktach, promocjach, konkursach organizowanych przez Usługodawcę oraz spółki z grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA
g. umożliwienia zamówienia połączeń telemarketingowych od Usługodawcy oraz innych spółek należących do grupy kapitałowej Impel SA.
2. profilowanie w oparciu o pliki cookies zapisane na Twoim urządzeniu – w osobnej Polityce cookies (link: https://impel24.pl/polityka-cookies/ ) opisaliśmy sposób, w jaki zamierzamy profilować Twoje zachowanie w celach kierowania do Ciebie marketingu interaktywnego przy pomocy naszych zaufanych partnerów
3. optymalizowanie działania Serwisu Internetowego, polegające na analizie Twojej w nim aktywności w celu poprawy jakości jego działania
4. umożliwienie zapoznania się z treścią Serwisu Internetowego (otwarcia strony w przeglądarce internetowej)
5. zapobieganie nadużyciom oraz ich wykrywanie dla ochrony bezpieczeństwa naszych systemów i sieci
6. udowodnienie dokonania sprzedaży z Twoim udziałem (jeśli jesteś stroną Umowy o świadczenie Usług)

V. Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych.

Co do zasady zawarcie i wykonanie umów na realizację usług świadczonych przez nas za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie wymaga Twojej zgody. Przyjmujemy, że jeśli chcesz zamówić Usługę, np. przez Formularz Kup Teraz, to jesteś świadomy, że bez podania przez Ciebie niezbędnych nam danych (o czym piszemy dalej) nie będziemy mogli zrealizować danej usługi. Zatem co do zasady potrzebujemy wtedy Twoich danych, aby wykonać umowę, a zatem dane są nam niezbędne do jej wykonania (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
W pewnych wypadkach, wskazanych poniżej musimy mieć Twoją zgodę (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) na świadczenie pewnych usług, ponieważ o taką zgodę nakazują nam wystąpić odpowiednie przepisy prawa.
Przewidujemy cztery takie przypadki:
1. subskrypcja informacji handlowej
2. zamówienie połączeń telemarketingowych
3. profilowanie w oparciu o pliki cookies
4. optymalizowanie działania Serwisu Internetowego
Ponadto dane osobowe przetwarzane będą również w dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa działania naszego systemu i informacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Wreszcie w przypadku, gdy zamówisz i opłacisz u nas Usługę Twoje dane zostaną zapisane w naszym systemie służącym do obsługi klientów oraz księgowania operacji gospodarczych. Będziemy jej przechowywać, ponieważ mamy obowiązek zebrać je dla potrzeb wystawienia faktury VAT oraz stanowić one będą dowód na wystąpienie zdarzenia gospodarczego przed organami podatkowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

VI. Okres przechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

Przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jest niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to od nas wymagane zgodnie z prawem Dane potrzebne do zapoznania się z treścią Serwisu Internetowego, tj. dane zapisywane w tzw. ciasteczkach funkcjonalnych, o których więcej piszemy w Polityce cookies (link: https://impel24.pl/polityka-cookies/) Serwisu Internetowego są przechowywane przez nas przez okres maksymalnie dwóch lat.

Co do zasady dane przetwarzane dla potrzeb realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną są przetwarzane tak długo, jak długo z nich korzystasz, np. podając dane dla potrzeb świadczenia usługi Formularz zamówienia lub Formularz Kup Teraz, Twoje dane będą przetwarzane w Serwisie Internetowym, dopóki nie potwierdzisz przyciskiem i nie wyślesz wypełnionego Formularza zamówienia. Oprócz tego, że wprowadzone przez Ciebie dane będą przechowywane w Serwisie Internetowym, są one automatycznie pobierane z formularza, pakowane do załącznika i wysyłane na skrzynki poczty elektronicznej naszych pracowników, którzy wprowadzają je, jeśli opłacisz zmówienie, do systemu księgowego w celu wystawienie faktury VAT za świadczoną Ci usługę. W takim przypadku dane będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym taką fakturę Ci wystawiliśmy.

Jeśli skorzystasz z usługi Formularz zamówienia, ale nie opłacisz zamówionej usługi – usuniemy zebrane o Tobie dane w ciągu miesiąca od dnia, w którym przypomnieliśmy Ci o konieczności zapłaty za zamówioną Usługę. Dane takie usuniemy z naszego serwera pocztowego oraz systemu księgowego.

W przypadku, gdy skorzystasz z usługi Formularz zapytania, podane przez Ciebie dane będą przetwarzane w Serwisie Internetowym a ponadto, .po wysłaniu przez Ciebie zapytania dane te zostają z Formularza Zapytania automatycznie pobrane, spakowane i wysłane przez System na adres poczty elektronicznej pracownika, który zajmie się przygotowaniem na nie odpowiedzi. Te dane będziemy przechowywać przez czas potrzebny do udzielenia Ci odpowiedzi. Po miesiącu od udzielenia Ci odpowiedzi, jeśli nie zwrócisz się z uzupełniającymi pytaniami pocztą cała korespondencja elektroniczna z Tobą jest usuwana z naszego serwera pocztowego.
Jeśli skorzystasz z usług płatności oferowanej za pośrednictwem Systemu Internetowego, zostaniesz przekierowany na stronę dostawcy tej usługi, który współpracuje z nami, a cały proces płatności przebiega poza naszymi stronami, dane zbierane są na zasadach określonych w regulaminie tego dostawcy. My nie mamy do nich dostępu. Dostajemy tylko informację potwierdzającą dokonanie przelewu na naszego konto bankowe.

Podawane przez Ciebie dane umożliwiające skorzystanie z LiveChat SmartsUPP, są usuwane niezwłocznie po zakończeniu rozmowy z naszym pracownikiem. W przypadku, gdy poprosisz o transkrypcję rozmowy prowadzonej za pośrednictwem LiveChat zapiszemy ją na serwerze obsługującym Serwis Internetowy na okres 1 miesiąca, a Tobie na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, który również jest zapisywany wraz z transkrypcją przez ww. okres, prześlemy go.
Dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody zamierzamy przechowywać i wykorzystywać do chwili, kiedy taką zgodę wycofasz. Dane przetwarzane w tym celu nie są zapisywane w Serwisie Internetowy, tylko w dedykowanej do tego celu bazie systemu do zarządzania danymi klientów. Jeśli Twoje dane nie będą nam potrzebne do realizacji innych celów, np. gdyby miały stanowić dowód w postępowaniu przed organami podatkowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami podatkowymi, cofnięcie przez Ciebie zgody spowoduje, że niezwłocznie Twoje dane usuniemy.

Dane przetwarzane dla potrzeb zapobiegania nadużyciom w Serwisie Internetowym będą przechowywane przez okres do 90 dni od chwili ich pozyskania.

VII. Zakres zbieranych danych i informacji ogólnych (zapisy logów)

Dla potrzeb świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w Regulaminie są zbierane następujące dane:
Formularz zapytania:
dane, które musisz podać:
imię i nazwisko (bo musimy wiedzieć, jak się do Ciebie zwracać w odpowiedzi na Twoje pytanie)
email – (bo musimy znać adres, na który mamy Ci odpowiedzieć)
województwo – (bo musimy wiedzieć, czy mieszkasz w regionie, w którym świadczymy Usługi)
treść pytania
dane, które możesz podać
telefon (dodatkowe dane kontaktowe ułatwią nam komunikację z Tobą, gdyby email, okazał się daną nieprawidłową)
temat (określenie tematu Twojego pytania pomoże nam szybciej skierować je do właściwych pracowników)
Formularz zamówienia oraz Formularz Kup Teraz
imię i nazwisko (bo musimy zweryfikować tożsamość Ciebie, jako zamawiającego)
dane, które musisz podać
email (bo musimy utrzymywać kontakt z osobą, aby ustalić szczegóły realizacji zamówienia)
nazwa podmiotu/firmy (bo musimy zweryfikować tożsamość strony umowy na Usługi)
NIP, kod pocztowy, miasto, ulica, nr (bo musimy zebrać te dane w celu wpisania ich do faktury VAT – nakazuję nam zebranie tych danych przepisy prawa)
dane, które możesz podać
telefon (bo pozwalają nam szybciej skontaktować się z Tobą, w razie wątpliwości dotyczących Twojego zamówienia)
informacje uzupełniające do zamówienia (możesz podać dowolne dane, ale pamiętaj, żeby stosować się do Regulaminu sklepu i nie obrażać naszych pracowników lub nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym)
LiveChat
dane dotyczące miasta/państwa, z terytorium którego się z nami kontaktujesz (bo chcemy ustalić, która usługa byłaby dostępna w Twojej lokalizacji)
dane dotyczące systemu oraz przeglądarki, za pomocą której kontaktujesz się z nami (informacje te nie są przez nas wykorzystywane poza utrzymaniem połączenia z Tobą)
historię odwiedzenia przez Ciebie stron naszego Serwisu Internetowego (tylko tych które otwierałeś w dane sesji, nie przechowujemy danych historycznych w tym zakresie – chcemy odpowiedzieć na Twoje pytania zadane podczas chatu w sposób najbardziej kompetentny)
adres poczty elektronicznej (w celu wysłania Ci transkrypcji prowadzonego przez Ciebie chatu)
Dla potrzeb profilowania Twojej aktywności w Serwisie Internetowym (o ile się na to zgodzisz)
są zbierane informacje dotyczące Twojej aktywności na stronach Serwisu Internetowego. Sposób, w jaki następuje zbieranie tych danych opisany jest w Polityce cookies.
Dla potrzeb zamówienia informacji handlowej o usługach lub akcjach marketingowych,
dotyczących usług Impel System Sp. z o.o. oraz spółek z grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA (których lista dostępna jest w Serwisie Internetowym) wykorzystywany jest adres poczty elektronicznej podany w Formularzu zapytania lub Formularzu Zamówienia oraz Formularzu Kup Teraz oraz informacje, jeśli będzie to miało miejsce, o Usługach, które zamówiłeś za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Dla potrzeb zamówienia rozmów telemarketingowych oraz otrzymywania wiadomości sms
o charakterze marketingowym zawierających informacje o towarach i usługa oferowanych przez nas oraz spółki należące do grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA wykorzystywany jest numer telefonu podany w Formularzu zapytania lub Formularzu Zamówienia oraz Formularzu Kup Teraz oraz informacje, jeśli będzie to miało miejsce, o Usługach, które zamówiłeś za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
Dla potrzeb optymalizowania działania Serwisu Internetowego (o ile się na to zgodzisz)
zbieramy dane w plikach cookies dla których istnieje oddzielna Polityka Cookies, w której możesz zapoznać się jakie pliki i na jak długo instalujemy na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z Serwisu Internetowego.
Dla potrzeb zapoznania się z treścią Serwisu Internetowego
zbieramy dane w tzw. funkcjonalnych plikach cookies dla których istnieje oddzielna Polityka Cookies, w której możesz zapoznać się jakie pliki i na jak długo instalujemy na urządzeniach, za pomocą których korzystasz z Serwisu Internetowego.
Zapobieganie nadużyciom
W związku z realizacją naszych celów polegających na zapobieganiu nadużyciom w Serwisie Internetowym oraz w celu poprawnego wyświetlenia Ci treści Serwisu Internetowego są o Tobie zbierane i przechowywane w logach serwera Serwisu Internetowego następujące dane eksploatacyjne:
– Dostęp do Serwisu Internetowego (data, godzina i częstotliwość)
– Sposób trafienia do Serwisu (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)
– Objętość przesłanych danych
– Stosowana przez Ciebie przeglądarka oraz jej wersja
– Używany przez Ciebie system operacyjny
– Dostawca usług internetowych, z których korzystasz
– Adres IP przypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych przy połączeniu z Internetem, w tym informacje o miejscu – mieście, w którym znajdujesz się korzystając z naszego Serwisu

VIII. Przekazywanie danych poza Impel System sp. z o.o.

Przekazywanie danych do naszych podwykonawców Przy przekazywaniu Twoich danych osobowych do naszych podwykonawców, zapewniamy, aby poziom bezpieczeństwa był zawsze możliwie najwyższy, dlatego też Twoje dane przekazywane są jedynie starannie dobranym wcześniej i związanym zobowiązaniami wynikającymi z umów firmom serwisowym i partnerskim. Są to następujące podmioty
Impel S.A. z siedzibą we Wrocławiu, który prowadzi na naszą rzecz system służący do zarządzania klientami oraz fakturowania sprzedawanych Usług, zarządza treścią Serwisu Internetowego, oraz prowadzi obsługę telefoniczną zamówień na Usługi – Call Center.
Google Ireland Limited („Google”) zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, która zapewnia na naszą rzecz ochronę Serwisu Internetowego przed spamem i monitoruje na bieżąco Twoje interakcje ze stronami Serwisu Internetowego. W Polityce cookies wskazaliśmy więcej informacji o plikach, które instalowane na Twoim urządzeniu zapewniają takie monitorowanie.

W celu świadczenia naszych usług możemy tez korzystać z innych podwykonawców, którzy zapewniają nam wsparcie w zakresie IT oraz analizy danych.

Co do zasady przekazujemy Twoje dane podmiotom umiejscowionym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i przez to podlegającym surowym przepisom unijnym o ochronie danych, lub takim, które wiąże odpowiedni standard bezpieczeństwa. W przypadku gdy wyrazisz zgodę na profilowanie Twojej aktywności w naszym Serwisie Internetowym (domyślnie aktywność ta jest wyłączona) Twoje dane zawarte w plikach cookies będą przekazywane do podmiotów z grupy Google obejmujących Google LLC, Google Ireland Limited oraz inne podmioty pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez Google LLC. Oznacza to, że dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz innych krajów na całym świecie (pod następującym linkiem znajdziesz podmioty, które w związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą mieć do nich dostęp https://business.safety.google/adssubprocessors/). Mamy zawarte z podmiotami z grupy Google tzw. standardowe klauzule umowne https://business.safety.google/adsprocessorterms/sccs/eu-c2p/, których model został określony przez Komisję Europejską w czerwcu 2021 r. Zgodnie z tym modelem zlecamy przetwarzanie danych osobowych Google pod warunkiem, że będzie stosować się do określonych w modelowych klauzulach warunków. W szczególności przy rozwiązywaniu umowy z nami na przetwarzanie Twoich danych podmioty z grupy Google mają obowiązek usunąć dane, które w trakcie współpracy z nami im powierzyliśmy.

Przekazywanie pomiędzy spółkami w grupie Impel, Jeśli wyrazisz na to swoją zgodę umożliwimy wykorzystanie Twoich danych w zakresie wskazanym we wcześniejszej części Polityki innym spółkom grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA (których lista dostępna jest pod następującym adresem w Serwisie Internetowym https://impel24.pl/spolki-z-grupy-impel/). Dane te będą wtedy wykorzystywane przez te spółki, w tym przez nas w celach marketingu bezpośredniego polegającego na przesyłaniu Tobie na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu automatycznych komunikatów o charakterze marketingowym. Dodatkowo, jeśli wyrazisz na to zgodę spółki te mogą się z Tobą kontaktować w trakcie bezpośrednich rozmów telefonicznych, żeby przedstawić Ci ofertę swoich usług i towarów.

Ponadto, jeśli wyrazisz na to swoje zgodę będziemy Cię profilować na stronach w domenie impel.pl.
Współadministratorami danych przetwarzanych w tym celu będą spółki z grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA.

Przekazywanie danych stronom trzecim.
Wreszcie, możemy przekazywać Twoje dane osobom, organom administracji publicznej, sądom lub organom powołanym do ścigania przestępstw lub czynów zabronionych, jeżeli wymaga tego od nas prawo (np. na podstawie decyzji wydanego przez organ administracji publicznej lub orzeczenia sądu lub innego organu powołanego do ścigania czynów zabronionych), lub jeśli jesteśmy do tego uprawnieni (np. ponieważ jest to niezbędne ze względu na dochodzenie w sprawie działań przestępczych lub dla zgłoszenia i dochodzenia naszych praw oraz interesów).

Dodatkowo przekazujemy Twoje dane do PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, potrzebne do zainicjowania płatności za zamówioną Usługę, jeśli zdecydujesz się skorzystać z Formularza Kup Teraz. Szczegółowe zasady, na jakich PayPro S.A. przetwarza dane potrzebne do wykonania przelewu znajdziesz na stronie https://www.przelewy24.pl/

IX. Twoje prawa

Oczywiście w związku ze zbieraniem Twoich danych przysługują Ci prawa, o czym mamy przyjemność poinformować Cię w tym miejscu. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw nieodpłatnie, po prostu prześlij nam wiadomość. Możesz skorzystać z następujących danych kontaktowych, nie ponosząc żadnych kosztów poza tymi, które naliczy Twój dostawca usług telekomunikacyjnych za przekazanie wiadomości:
– mailem: sklep.internetowy@impel24.pl
– pocztą na adres: Impel System Sp. z o.o.
Dla Twojego bezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszych informacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okaże się niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcji na Twoje zapytanie.
W przypadku gdy wyrazisz zgodę na przekazanie Twoich danych w zakresie wskazanym we wcześniejszej części Polityki innym spółkom grupy Impel, w której spółką dominującą jest spółka Impel SA, administratorami Twoich danych osobowych będą współadministratorzy wskazani pod następującym linkiem, którzy przetwarzają dane na podstawie umowy o współadministrowanie. Punktem kontaktowym dla Ciebie, w sprawach dotyczących ochrony Twoich danych jest Auraco sp. z o.o., ul. Solec 81B, 00-382 Warszawa, adres e-mail iod.e-marketing@auraco.pl.
Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Masz prawo domagać się od nas informacji o warunkach, na jakich są przetwarzane Twoje dane osobowe.
Prawo dostępu do danych
Niezależnie od prawa do informacji o warunkach na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo dostępu do Tych danych, w tym uzyskania ich kopii. Uzyskanie kopii jest bezpłatne, chyba że wystąpisz o kopię swoich danych ponownie. W takim wypadku poprosimy Cię o uiszczenie opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów nakładu czasu pracy potrzebnych do jej przygotowania.
Prawo do sprostowania
Masz prawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Masz prawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nie życzysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celu zgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających z przepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Prawo do usunięcia
Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.
Prawo do informacji
Jeżeli zgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.
Prawo do sprzeciwu
Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z naszych lub stronę trzecią prawnie uzasadnionych interesów (art. 6, ust. 1, lit. f RODO) masz prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.
Prawo do wycofania zgody
Masz prawo do wycofania zgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję, że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojego wycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesz nadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.
Prawo do niepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu
Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli taka decyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Informujmy Cię, że taka sytuacja może wystąpić wyłącznie wtedy, kiedy zgodzisz się na profilowanie Twojej osoby dla naszych potrzeb marketingowych oraz innych spółek z grupy kapitałowej, w której spółka Impel S.A. ma pozycję dominującą. Zatem bez Twojej zgody taka sytuacja nie będzie miała miejsca.
Prawo do złożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organu regulacyjnego.

W tych sprawach kontaktuj się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
tel. 22 531-03-00
godziny pracy urzędu: 8.00–16.00
kancelaria@uodo.gov.pl
Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–14.00

X. Linki do stron internetowych innych firm

Nasza strona internetowa zawiera linki do stron internetowych innych firm. Nie odpowiadamy za środki przedsięwzięte dla zapewnienia bezpieczeństwa danych na innych witrynach dostępnych przez te linki. Prosimy o zasięgnięcie informacji poprzez te witryny zewnętrzne odnośnie do obowiązujących na nich odnośnych polityk prywatności.
Jedyny link jest do strony z blogiem impelowym innych nie mamy

XI. Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iż nasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogi ustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług.

Wyślij zapytanie